POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administrator – Jaszpol K Jaroszewicz H Szpruch Spółka Jawna z siedzibą w 95-100 Zgierz, Łódzka 28, NIP: 7320001022,
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000063200.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

1. DEFINICJE

2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych
w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów
lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
2.3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą,
w sposób zgodny z przepisami.
2.4. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych czy adresowych klientów, którzy powierzyli dane osobowe naszej firmie.

2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

3.1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail iodo@opel.jaszpol.pl lub pisemnie na adres siedziby Jaszpol
K Jaroszewicz H Szpruch Spółka Jawna.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Firma Jaszpol przywiązuje szczególną wagę
do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe należące do spółki Jaszpol. Niniejsza zakładka poświęcona jest naszej polityce zarządzania plikami cookie. Znajdują się w niej informacje
na temat pochodzenia i sposobu wykorzystania informacji dotyczących korzystania z serwisu, które są zapisywane w Twojej przeglądarce
za pomocą plików cookie. Polityka zarządzania jest ważna z Twojego punktu widzenia jako użytkownika serwisu (w celu zapewnienia pozytywnej opinii o korzystaniu z serwisu
oraz zwiększenia Twojego zaufania do oferowanych przez nas usług), a także z punktu widzenia właściciela serwisu, którego celem jest udzielenie precyzyjnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące sposobu wykorzystania plików cookie
z jednoczesnym uwzględnieniem ich życzeń
w tym zakresie. W czasie gdy korzystasz z treści zamieszczonych w serwisie, informacje dotyczące sposobu korzystania
z serwisu za pomocą danego urządzenia końcowego (komputer osobisty, tablet, smartfon, itp.) mogą być zapisywane w plikach „cookie”, które są zapisywane w pamięci urządzenia, pod warunkiem, że wyraziłeś na
to zgodę zaznaczając odpowiednią opcję
w swojej przeglądarce (wybór ten można zmienić w dowolnym momencie).

Co to jest plik cookie

i do czego służy?

Plik cookie (lub ciasteczko) to plik tekstowy, który może być zapisywany z zastrzeżeniem możliwości zablokowania cookie
przez użytkownika, w odpowiednim obszarze pamięci (twardego dysku) Twojego urządzenia (komputera osobistego, tabletu ....)
w momencie korzystania z serwisu internetowego za pośrednictwem przeglądarki. Plik ten jest przesyłany przez serwis (witrynę) internetowy do Twojej przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator
i pozwala swojemu nadawcy zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas. Plik cookie nie pozwala
na zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Kategorie plików cookie wykorzystywane przez Jaszpol

W ramach serwisu internetowego firmy Jaszpol stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu internetowego;
b) „Wydajnościowe” pliki cookies – te
„ciasteczka” pomogą Tobie zaoszczędzić
czas poprzez zwiększenie szybkości działania strony internetowej;
c) „Funkcjonalne” pliki cookies – te ciasteczka pomogą przechowywać Twoje preferencje
na temat treści, które chcesz otrzymywać
w prosty i łatwy sposób.
d) „Reklamowe” pliki cookies – te ciasteczka
są niezbędne do oferowania Państwu promocji
i ofert dopasowanych do Twoich potrzeb.

Zarządzanie plikami cookie przesyłanymi przez serwis internetowy firmy Jaszpol

Po zapisaniu wprowadzonych ustawień nasz serwis będzie zapisywał i odczytywał z Twojego urządzenia wyłącznie pliki cookie,

na których obsługę wyraziłeś zgodę. Cookie zapisane w pamięci urządzenia przed zmianą ustawień pozostaną na nim zapisane, lecz będziesz miał możliwość ich usunięcia z poziomu ustawień przeglądarki.


Pragniemy podkreślić, że Twoje preferencje dotyczące obsługi plików cookie są zapisywane w postaci pliku cookie, co oznacza, że:

a) Jeżeli usuniesz ze swojego urządzenia wszystkie cookie, będziesz zmuszony powtórnie określić swoje preferencje dotyczące ich obsługi,

b) Będziesz zmuszony uaktualniać swoje preferencje w przypadku zmiany urządzenia, modyfikacji profilu lub użycia innej przeglądarki.

Co oznacza wyłączenie obsługi plików cookie?

Jeżeli wyłączysz obsługę plików cookie w swoim urządzeniu lub usuniesz z urządzenia pliki wcześniej na nim zapisane, stracisz możliwość korzystania z pewnych funkcjonalności, które

są niezbędne do poruszania się po niektórych zakładkach witryn należących do firmy Jaszpol. Będzie tak w przypadku, gdy spróbujesz uzyskać dostęp do treści lub usług, które wymagają rozpoznania użytkownika, a także w przypadku, gdy właściciel strony nie będzie w stanie określić parametrów technicznych niezbędnych

do poprawnej współpracy z urządzeniem,

takich jak typ zainstalowanej przeglądarki,

jej ustawienia języka i wyświetlania, a także kraj, w którym Twoje urządzenie jest podłączone

do Internetu. W takich przypadkach firma Jaszpol nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za następstwa pogorszenia jakości świadczonych usług, na skutek braku możliwości zapisywania i odczytywania przez firmę Jaszpol plików cookie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania witryny, które zostały usunięte z urządzenia lub których obsługa została wyłączona przez użytkownika.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje
na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych
do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

5.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,
przetwarzane są:

5.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 5.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji
w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
5.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.

5.2. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie
i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.4. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator
oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

5.4.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
(ang. user input cookies);
5.4.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
(ang. authentication cookies);
5.4.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
5.4.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
(ang. multimedia player session cookies);
5.4.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej
(ang. user interface customization cookies),
5.4.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Prywatność i warunki.

DANE O LOKALIZACJI

5.5. Aplikacje mobilne udostępniane przez Administratora mogą wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).
5.6. Administrator przetwarza dane o lokalizacji w szczególności w celu analitycznym oraz świadczenia usług, o wszelkich innych celach przetwarzania danych o lokalizacji użytkownik jest informowany w odrębnych klauzulach informacyjnych.
5.7. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji urządzenia użytkownika.

FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISACH INTERNETOWYCH

5.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5.9. Dane osobowe są przetwarzane:

5.9.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane
w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;
5.9.2. w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

5.10. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
5.11. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
5.12. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji)
i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

5.13. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
5.14. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów.
W trakcie rozmowy telefonicznej możliwe jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi oraz w celach marketingowych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.15. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

REKRUTACJA

MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU

5.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp
do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
5.17. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

5.18. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane
w procesie rekrutacyjnym.
5.19. Dane osobowe są przetwarzane:

6. ODBIORCY DANYCH

5.19.1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
5.19.2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
5.19.3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5.20. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, również za pośrednictwem serwisu internetowego, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania

jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane mogą być również ujawniane wybranym partnerom Administratora, np. w ramach realizacji akcji promocyjnych, do których przystąpiła osoba, której dane dotyczą.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

7.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego
przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
7.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do chwili jej wycofania.
Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu
jej rozwiązania. 8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

9.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
9.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
9.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
9.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest
już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
9.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
9.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
9.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
9.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą,
ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
9.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

9.2.1. w formie pisemnej na adres: Jaszpol K Jaroszewicz H Szpruch Spółka Jawna, ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz;
9.2.2. drogą e-mailową na adres: iodo@opel.jaszpol.pl

9.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
9.4. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
9.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
9.6. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową
lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
9.7. Osoba, której dane dotyczą, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych,
a także wycofać wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie informacji marketingowych, korzystając z serwisów internetowych Administratora.

10. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta
25 maja 2018 roku.

3. KONTAKT

Z ADMINISTRATOREM

2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych
w momencie ich zbierania, w tym o celu
i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów
lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym
do wskazanego celu i przetwarzane tylko
przez okres, w jakim jest to niezbędne.
2.3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
2.4. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych czy adresowych klientów, którzy powierzyli dane osobowe naszej firmie.

3.1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail iodo@opel.jaszpol.pl lub pisemnie na adres siedziby Jaszpol K Jaroszewicz
H Szpruch Spółka Jawna.

4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,
przetwarzane są:

5.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną
w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
5.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.21. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem

i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

5.22. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane,

a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

5.3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie
i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
5.4. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator
oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają
z plików cookies, przechowując informacje
lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

5.4.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
5.4.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji
(ang. authentication cookies);
5.4.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
5.4.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji
(ang. multimedia player session cookies);
5.4.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej
(ang. user interface customization cookies),
5.4.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Prywatność i warunki.

5.5. Aplikacje mobilne udostępniane przez Administratora mogą wykorzystywać dane
o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).
5.6. Administrator przetwarza dane o lokalizacji
w szczególności w celu analitycznym oraz świadczenia usług, o wszelkich innych celach przetwarzania danych o lokalizacji użytkownik jest informowany w odrębnych klauzulach informacyjnych.
5.7. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji urządzenia użytkownika.

5.8. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5.9. Dane osobowe są przetwarzane:

KORESPONDENCJA E-MAILOWA

I TRADYCYJNA

MONITORING WIZYJNY

ORAZ KONTROLA WSTĘPU

5.16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp
do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
5.17. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

5.18. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
5.19. Dane osobowe są przetwarzane:

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ